top of page

ג'ון לנון המורד באדום, "אני" ע"ש מורדת גטו וורשה בכחול והתוצאה דמיין בסגול? דמיין בסגול

Updated: Feb 15


ג'ון לנון המורד באדום "אני" ע"ש מורדת גטו וורשה בכחול


דמיין שאין גן עדן דמיין שיש גן עדן זה קל אם תנסה זה קל צריך רק להיזכר אין גיהינום מתחתינו והגיהינום רק ניגוד שמחזק את העדן מעלינו רק שמים מעלינו שבעה רקיעים והשם יתב' דמיין את כל האנשים דמיין את כל האנשים חיים את הרגע חיים את הנצח כולל את שירך, ג'ון דמיין שאין מדינות דמיין שיש ייחודיות המשתלבת עם הכלל זה לא קשה זה מורכב אבל פשוט שום דבר להרוג או למות למענו כי החיים הם ערך נשגב וגם אין דתות והדת היא כלי לעבר התקווה דמיין את כל האנשים דמיין את כל האנשים חיים את חייהם בשלוה חיים את חייהם ביחד ולחוד דמיין שאין רכוש דמיין סוכת שלום אני תוהה אם אתה יכול כי רק בביטול היש יהיה חיבור שבלב אין צורך לחמוד או להשתוקק ואז לא יהיה הצורך בלחמוד אחווה אנושית כי רק ביחד נוצרת הזריחה דמיין את כל האנשים דמיין את כל האנשים חולקים את כל העולם מאחדים את העולם אתה יכול להגיד שאני הוזה אתה יכול להגיד שאני הוזה אבל אני לא היחיד אבל בטח גם אתה רוצה אני מקווה שיום אחד תצטרף אלינו אני מייחל להצטרפותך והעולם יהיה ישות אחת לעבר התקווה אל האחד הנעלם

אז מי מרד יותר ג'ון לנון או רחל לאה שרנקה? מי?


התורה, חכמנו, ר' נחמן וגדולי הסופרים בעולם, כשרוצים להעביר מסר רוחני הם נעזרים בסיפור, אז אנחנו מצאנו סיפור על נקודת החיבור האנושית הגבוהה ביותר על הרקע האפל בהיסטוריה, טבלי השחור לא ניתן להבחין בלבן... רוצים לתרום ולהיות שותפים שלנו, ברוח ובחומר?