top of page

היכן בתנ"ך נכתב על מרד גטו וורשה – ההשראה לקיומנו העכשווי ומכאן המרד ניזון מהמוסר היהודי

Updated: Oct 8, 2021

מאמר על הכרת הטוב היכן בתנ"ך נכתב על מרד גטו וורשה – ​ ​

ההשראה לקיומנו העכשווי שהרי קיים חיוב הכרת הטוב אפילו לדומ​ם

.

א. סיפר לי פרופ' ישראל גוטמן ז"ל שמרד גטו וורשה היה המרד האזרחי ​ ​הראשון בעולם כנגד הנאצים (פרטיזנים נחשבים לסוג של צבא מאורגן ולא כאזרחים ציין הפרופ'). לאחר מציאתי* בהיסח הדעת, בצניעותו קיבל פרופ' ישראל גוטמן את הסברה שלפיה המרד הושפע מהמוסר היהודי. ביוטיוב "פרופ' ישראל גוטמן מאשר "מרד גטו וורשה = מעמד הר סיני - כאיש אחד בלב אחד" הארה זאת התחזקה בקרבי בהפטרה של פרשת "ניצבים" למה שמצאתי זה מכבר בשני מפרשים, הרמב"ן והכלי יקר על הפסוק ו"חמושים עלו בני ישראל ממצרים". וכן בהפטרת "ניצבים", ישעיהו בנבואתו: "סקלו מאבן הרימו נס על העמים". בזמן החזרה לארץ ישראל. רש"י: “אות הוא שיקבצו אלי” נמצא שהיסוד שהחזרה מהגלות תהיה ביד רמה, סוג של נבואה וגם הבטחה...

וכאמור ראה גם ברמב"ן בהמשך על הפסוק​:​ “וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם” - שמות "​​שיצאו ביד רמה וחשבו להיות גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחים" עד כאן לשון הרמב"ן.

והכלי יקר מפרש חמושים בחמישה חומשי תורה לפני מתן תורה – בעצם החיבור בלב.


כזה היה מרד גטו וורשה – ההשראה לקיבוץ היהודים בא”י. נמצא שלמרות השואה הנוראה, היהודים יצאו בכל זאת ביד רמה – ​כי ​מרד גטו וורשה היה המרד האזרחי הראשון בעולם בנאצים.

למרות שהנאצים כבשו ארצות רבות: רוסיה, אוסטריה, דניה, נורבגיה, פולין, הולנד, לוקסמבורג, יוון, יוגוסלביה, צרפת, ובלגיה, צ’כוסלובקיה… כ- 20 מדינות (!)


אך למרבה הפלא היהודים הרימו את נס המרד הראשון בעולם כנגד הנאצים, כאמור במקורות לעיל, ללא הכשרה צבאית ממש כמו ביציאת מצרים כפי שמציין הכלי יקר "כפי הנראה לא היו ישראל מלומדי מלחמה כלל כי היו עסוקים בעבודת פרך כל הימים”


כמה אנטישמיות הייתה נחסכת בעולם אם "יד ושם" היה מפיץ בשורה זאת במקום להפיץ מסכנות בשביל השנור?


ומאחר והסיפור היהודי של מרד גטו וורשה נגנב לטובת הפוליטיקה הצרה​ ואני כהרגלי רק שואל שאלות ומצטט בכלל ובפרט את פרופ' גוטמן​ (זאת דרכי בחיים)ע"כ מצ"ב תיקון בזיכרון ובמילא בהכרת הטוב, היסוד של היהדות ע"פ רש"י​:​ “שהיה למשה רבינו הכרת הטוב לנילוס ולעפר מצרים” (שמות ז י"ט) ואם לדומם קיים מושג הכרת הטוב אזי כל שכן ללוחמים שמסרו את נפשם כנגד חיות אדם הנאצים ובזה תרמו לעלייה ביד רמה לארץ ישראל ולייסוד קיומנו העכשוי


עפר ע"ש שרנקה - מעוררת מרד גטו וורשה, "דרש רב עוירא בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים" “את עיקר מרד גטו וורשה חוללו נשים” גוטמן

*מציאתי / מציאתכם וזה לא סותר, נמצאה בתיבה בעליית גג בת"א ופרופ' גוטמן - גדול חוקרי השואה, הגדירה כתיעוד היחידי ​בעולם ​הקשור למרד גטו וורשה​, שהרי הגטו עלה באש... ​


ב.


מיני מוזיאון שואה או תקווה, עם חדר בריחה גטו בריחה, שד' הרצל 120 ב' ירושלים

טל לתאום: 050-2578313

Comments