top of page

בכל השפות בעולם אומרים שאדם בלי תקווה נחשב למת, אך כשאני שואל את העוברים וגם את השבים מה ההבדל

Updated: Jan 15, 2021בכל השפות בעולם אומרים שאדם בלי תקווה נחשב למת, אך כשאני שואל את העוברים וגם השבים מה ההבדל בין לייחל למקווה? מעטים יודעים לתת מענה לחילוק. וזה מזכיר את דברי הרמח"ל שככל שהדבר ידוע כך העלם נסתר, אתם מוזמנים לאתגר לענות על "מבחן אמריקאי בהבנת התקווה" ולקבל ציון (דרך) שייתן לכם מושג באשר לתקווה.

עשרות בשנים הטמעתי תקווה - המניע בשיווק ה"ברזלים" של אופנועי קוואסקי, מדפסות hp, חב' תרופות roche ואף כתבתי ספר בנושא הקו א-ל התקווה... ולא הבנתי את הדחף ו/או המניע שלי בנושא התקווה...

עד שיום בהיר ב2012 מצאתי מציאה בהיסח הדעת כדרכן של מציאות, בת"א, בשעה שאבי עבר דירה שעוררה אותי לסיבה שהמושג תקווה ליווה אותי שנים בהפקת קמפיינים ו/או אז התבהר לי ביתר שאת הסיבה לדרכי כפי שהגדיר זאת עופר אדרת בכתבתו במוסף הארץ "סודות בעליית הגג" ...


אותם סודות בעליית הגג, חיברו אותי למהותי ושמי ולכן שם התרחש "המפץ הגדול" באישיותי שחיבר את עברי הנסתר בשעה שאני עסוק בחיי השעה ללא מודע – כסופר ויוצר המטמיע תקווה כשיטה שיווקית באישי, חברתי, שיווקי ואף מדיני, לעתידי הבלתי נודע, שהרי אנחנו חיים בעולם מלשון נעלם…


ומה היה עברי הנסתר? במשך 56 שנה לקיומי? ש"אני" קרוי ע"ש דודתי כינויה של שרנקה (עפרה בפולנית ע"ש זריזותה) מעוררת מרד גטו וורשה שמצאה תקווה במקום האפל בהיסטוריה במלחמת העולם השניה...

ומה היה עתידי הבלתי נודע ברגע המציאה? שלימים אקים מיני מוזיאון שואה או תקווה שממנו אני כותב לכם בהוויה העכשווית…

כלומר מציאתי הכילה Tow in one מחד חיזוק לתפיסתי במושג תקווה וכן הארה על מידת הנעורות שעליה כבר כתבתי ב1984 בספרי "בין אור לחושך"

האדם הוא הלך ההולך מחיסרון להשלמה ונזקק למניע- התקווה, אז אם אתם רוצים להניע ו/או לקדם את עצמותכם, מוצר או עסק, אתם מוזמנים להיחשף לדרך המעוררת מתרדמת ההרגל, שזה האתגר בעולמנו החושף לעשרות אלפי מסרים ביום הגורמים למתבונן לשקוע בחיי השעה והשקיעה גורמת לאובדן התקווה…


25 views0 comments

Recent Posts

See All

מניפסט כלכלי-חברתי-תרבותי-שיווקי, עופר שרנקה אלוני- "סוקרטס של פרסום"(סבר פלוצקר)

בסיור של שעה פלוס, תמצאו ב"ה את האמור בכתבה זאת חלק- א' נקודת אחיזה בהבנת השיווק בשנים הראשונות למילניום החדש מתמודדות חברות כלכליות המציעות את תוצרתן ושירותיהן לציבור עם שני נתוני פתיחה , העלולים לסת