ביטוי השקפתי ומוחשי לצורך הנפשי למרד גטו וורש. מאשרים? כשהאדם מקבל אישור למעשיו זה

זה הניצוץ מהאושר הגדול
הציור בתערוכה עכשווית: https://www.code2hope.net/art-of-hope