ביולי תשפ"א -2121 יחולו 80 שנה לתחילת ההשמדה ההמונית, שעליה העידה שרנקה לראשונה בינואר 42 בוורשה

ביולי תשפ"א -2121 יחולו 80 שנה לתחילת ההשמדה ההמונית, שעליה העידה שרנקה לראשונה בינואר 42 בגטו וורשה, תוך מסירות נפש ברמה של עקדת יצחק נשית, במוסרה את בתה מאיה בוילה וחזרה לגטו וורשה הנצור בנאצים, וזאת ע"פ ספרה של חייקה גרוסמן - "אנשי המחתרת" שהייתה נערת שליח שהבריחה את שרנקה


ספרה של חייקה גרוסמן