top of page

בגטו המנטאלי קיים חוק יסוד - המשיכה להרגל, כלומר, אם מצאת מציאה (ובינינו, בשביל זה אנחנו חיים)

Updated: Nov 19, 2021

יהיה לך קשה לשנות את פני העבר שכבר הודפס בכמה מהדורות, המנהיגים נאמו לאומה, והפרופסורים מגבים את נאומי האומה, ובכלל מי אני?

המעבר החד של התפעלות "אנשי הוואו" לניתוק מגע, גרם לי לחשוד ולחוש שיש "משטרת זיכרון" החמורה מהאח הגדול, כי האח הגדול שולט על ההוויה העכשווית, ואילו משטרת הזיכרון שולטת על מהות האדם – הזיכרון. "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו"דוגמא למענה: לחייל של משטרת הזיכרון רמי המצנזר את שרנקה בועקפדיה בשיטתיות, הנלחם בשם חווי דרייפוס, שהרי הוא תלמידה, אז מה אכפת לו אם מחפשים ילדה או לערוך בדיקה בנושא? העיקר שהוא יתחנף למורתו


השיטה לפנייתי הייתה חשיפת הסיפור ההקרבה ברמה של עקדת יצחק נשית, ואז לא אחרה לבוא תגובתו של הצופה ב"וואו" ולעתים עם צמרמורות בידיים, כעדותו ואחרי שעזב הוא התקשר בהתלהבות ל"משטרת הזיכרון" שציננה או איימה על התלהבותו של איש הוואו, שסבל מהסימפטום של זיקוק הנפתח בשיאו ושכבה לאחר שניה...


Comments


bottom of page