את עיקר מרד גטו וורשה חוללו הנשים וברא מתוך דו"חות גנראל הSS שטרופ על הקרבות בגיטו וארשה - דו"ח מסכם

עודכן: 12 בפבר׳ 2021