• code2hope

את עיקר מרד גטו וורשה חוללו הנשים וברא מתוך דו"חות גנראל הSS שטרופ על הקרבות בגיטו וארשה - דו"ח מסכם

עודכן ב: פבר 12"אם בתחילה ניתן עוד ללכוד את היהודים, שבעצם הם מוגי-לב בטבעם, בהמוניהם- הרי במחציתה השנייה של האקציה הגדולה קשתה יותר ויותר תפיסתם של היהודים והבאנדיטימי" . שוב ושוב הביאו להתלקחות מחודשת של ההתנגדות מצד יחידות קרב אלה של בני 20 -ס3 ויותר צעירים יהודים בגיל 18 - 25 ובתוכם מספר ניכר של נשים.

"בהתנגדות המזוינת היו הנשים השייכות ליחידות הקרב, חמושות כמו הגברים, חלקן חברות בתנועת החלוצים . לא היה זה נדיר שנשים אלה ירו מאקדחים בשתי ידיהן , מפעם לפעם אירע שהן הסתירו אקדחים ורימוני-יד רימוני-יד פולניים דמויי-ביצה בבגדיהן עד לרגע האחרון , כדי להפעילם אז"הצילומים מתוך הספרון הסר שטן מלפננו ומאחורינו" לרכישתו בח"י ש"ח39 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מקבץ כתבות שהופיעו בתקשורת בטוך של מספר ימים (מלבד כתבות רבות אחרות) למה? כי זה סיפור אהבה והקרבה

העדות: מקבץ כתבות שהופיעו בתקשורת בטוך של מספר ימים (מלבד כתבות רבות אחרות) למה? כי זה סיפור אהבה והקרבה, מעניין שהוא לא מובן בשכל, וכשיש עומק שמדבר על הלב הוא יוצר דרך לסקרנות... 1. החשיפה בחדשות בט