אני רק שאלה? איך ייתכן שחוקרת שואה מחד כותבת לי על העלמותה של בת דודה שלי ומאידך מצנזרת את הסיפור?


פרופ' ישראל גוטמן, שדרייפוס טוענת שהוא היה המורה שלה, אך גוטמן טוען שהיא מדברת שטויות ואין לה זכות לדבר על אנילביץ'!!!