top of page

שם הציור: "בראשית" מתוך הסידרה הכאוס על רקע מתמטי - הכל צפוי והרשות נתונה, אמנות שיצרתי מלשון צורה
שני מלבני זהב המקשרים שתי ספירלות מתמטיות ועליהם הכאוס


תובנה למדיניות ההסברה של מדינת ישראל


התשובה לעצם זכותנו וקיומנו, מצויה בקונספט של המילה בראשית בתנ"ך, שהוא כידוע בסט-סלר עולמי (אז מדיניות ההסברה תחסוך הדפסת פליירים) שהרי רוב העולם מאמין בתנ"ך, כולל נוצרים וערבים ! עובדה זו עשויה לחסוך לנו שיווק ישיר, שליחת אי- מיילים, דיוור ישיר ועקיף על מנת להפיץ הסברה זאת... להלן פרוש רש"י על המילה בראשית, המצויין בכחול ופרושי על רש"י במוטה: "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ומה טעם פתח בבראשית?"- שהרי מדובר בספר חוקים ברמת התכל'ס, ספר חוקים אמור להתחיל עם חוקי יסוד ולא בסיפורי בריאה... "משום כוח מעשיו מגיד לעמו לתת להם נחלת גויים"- קודם נהיה משוכנעים (שאם לא כן איך נוכל לשווק?) והתשובה: כוח מעשיו כלומר מעשה בראשית, של מי שברא, זאת ההצדקה של ישראל, שהרי ישראל עלולים לחיות בקונפליקט, בין ימין לשמאל, שהרי מה יותר יהודי מתחושת הספק (ראו ערך וודי אלן) הנעה בין הקצוות של תחושת ההשרדות, לבין תחושת המוסר והמשפט. "ושאם יאמרו העולם לישראל ליסטים (גנבים) אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים"- שאם תתעורר שאלת הכיבוש בארץ "הם"- אנחנו "אומרים להם"- לאומות העולם "כל הארץ של הקדוש ברוך הוא"- הארץ=עולם ורובכם מודע לזה ומאמין בעצם הבריאה... "הוא ברא ונתנה לאשר ישר בעיניו"- לאלוהים יש זכויות יוצרים- שלא לדבר על זכויות בריאה ולפי חוק זכויות יוצרים, היוצר יכול לתת למי שליבו חפץ. "לכן - ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו"- הפה שאסר הוא הפה שהתיר, מי שברא את העולם (ע"פ אמונתכם) אז הוא גם רשאי לתת פיסת קרקע מזערית לעמו... לסיכום: רש"י כתב את האמור לפני כ:800 שנה וכבר אז הוא ראה את המתרחש היום בנושא הויכוח הפנימי שלנו בין ימין לשמאל ולכן צייד אותנו בצידה לדרך אל מול אומות העולם... לעניות דעתי (והיא עניה) העוסקים בהסברה אל מול העולם... יש להתמקד במילה בראשית

לחיי העם שלנו, עפר ע"ש שרנקה

14 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page