top of page

אם זה המצעד לזכר הניצחון הרוסי על הנאצים אז איזה מצעד צריך לעשות לזכר שרנקה

אם זה המצעד לזכר הניצחון הרוסי על הנאצים אז איזה מצעד צריך לעשות לזכר שרנקה, שעוררה את המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים- מרד גטו וורשה?
8 views0 comments

Recent Posts

See All

מניפסט כלכלי-חברתי-תרבותי-שיווקי, עופר שרנקה אלוני- "סוקרטס של פרסום"(סבר פלוצקר)

בסיור של שעה פלוס, תמצאו ב"ה את האמור בכתבה זאת חלק- א' נקודת אחיזה בהבנת השיווק בשנים הראשונות למילניום החדש מתמודדות חברות כלכליות המציעות את תוצרתן ושירותיהן לציבור עם שני נתוני פתיחה , העלולים לסת