top of page

איך ואיפה, נמצא תקווה בימי הקורונה המייאשים?

Updated: Jan 15, 2021

הסימן שאלה כמניע לסקרנות, במיני מוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחהב"מיני מוזיאון שואה או תקווה" עם גטו בריחה, שאלות היסוד יניעו אותך למציאת הקו האישי שלך לעבר התקווה המשותפת שלנו… אז אתם באים? המיני מוזיאון מחולק לארבעה אגפים:


אגף 1 על מהות החיים: למה ככל שהדבר ידוע ומפורסם הוא יותר נעלם ונסתר? מה ההבדל בין בריאה, יצירה ועשייה (ע"פ הגאון מוילנה)? מה מהות האדם? איזה קונפליקט יסודי מלווה ומניע אותנו? למה יש במהות רק שתי סוגי טעויות? האם ניתן להתרגל לרע? למה הכוונה קיצור תולדות התנועה? למה צריך לצייר על בד שחור ולא לבן? מה החילוק הגרפי בין מגן דוד לצלב קרס? האם מצאו ברנסנס נוסחה מתמטית לאסתטיקה? איך בונים מלבן זהב? מה זאת נקודת המגוז היוצרת פרספקטיבה גם בחיים?


אגף 2. חדר בריחה גטו בריחה: למה הצמיחה באה רק מלמטה?

האם עמוד השחר מייצג את הנקודה השחורה של הלילה רגע לפני הזריחה? האם הכלי האפל, גטו בריחה, יעזור לך למצוא את צופן התקווה? כי מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך? האם המשפחה או החברים ייקלו על יציאתך מהגטו בריחה? מתי הומצא הגטו הראשון בעולם, בהארלם או בונציה?


אגף 3. מרד גטו וורשה: למה צריך סיפור כדי להבין מעלה רוחנית של "בחייהם ובמותם לא נפרדו" ? למה הזיכרון הוא תנאי הכרחי לקיומנו? האם יש משטרת זכרון? למה התמימות גוברת על השכלתנות? האם מרד גטו וורשה ייצג את הקונפליקט בין הלב היהודי לשכל הנאצי? למה רק נערים השתתפו במרד גטו וורשה? האם לעובדה זאת יש קשר למרד הנעורים? האם הנשים בעיקר חוללו את המרד האזרחי הראשון כנגד הנאצים?


אגף 4 תקווה: מה ההבדל בין מקווה למייחל? למה בכל השפות בעולם אומרים שאדם בלי תקווה נחשב למת? איך מצאו תקווה בתקופה האפלה בהיסטוריה בשואה? מה המשמעות לזה ששורש המילה תקווה היא קו? האם קו האופק הבלתי מושג מזכיר את התקווה? למה האופנה מתחילה בנעל, כי האדם מוגדר פילוסופית כהלך? למה השאלה מזכירה את התקווה והתשובה את הייאוש? בכל מקום שכתוב בתורה "וישב" נכתב אחרי לשון צער, למה?


תם ולא נשלם כי אין שלמות בעולם

(למזלנו) כי החיסרון הוא המניע …
24 views0 comments

Comments


bottom of page