top of page

אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" ( אומרים בהלל) הפרוש: האבן ראשה שבקושי הנחתה מאסו הפועלים ה...

אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" ( אומרים בהלל)

הפרוש: האבן ראשה שבקושי הנחתה מאסו הפועלים הפכה להיות האבן החשובה ביותר...

ופרושי מתוך הסיפור של חיי, שרנקה צונזרה ברגל גסה, על חלקה בעוררות המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים- מרד גטו וורשה אך כמו במחזה אבסורדי של החיים, נמצאה עם בתה מאיה במרומיי אחד הפסלים הידועים בעולם "בדמיי חיי" שבוורשה, כשם שעם ישראל מצוי במרמס אך לעתיד לבוא לא...

לסיפורה של הראש פינה - שרנקה: https://katzr.net/382412


Comments


bottom of page