הרצאות ושיעורים ב"הבנת הנמצא"...
למה צריך ללמוד על המהות ע"פ הרמח"ל בשיטת "קצר ולווריד"

"ואמנם צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאד מהכיל אותם שכל האדם, וא״א לו לדעת כלם. ואולם מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל א׳ - נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים; ואעפ״י שלא הבחין בם עדיין ולא הכיר היותם פרטי הכלל ההוא. כי הנה כשיבוא א׳ מהם לידו - לא יניח מלהכיר אותו, כיון שכבר ידוע אצלו העניין הכללי אשר א״א להם היות בלתו. וכן אז"ל: "לעולם יהיו ד״ת ידיך כללים ולא פרטים" 

הרמח"ל

לרכישת שיעור בציור לחצו על התמונה
רוצים לדעת למה העולם טועה כשהוא יוצר על קנווס לבן
ולא על שחור? הרשם לשיעור 
למה כל העולם טועה כשהוא מצייר על בד לבן? הבד הוא היסוד לציור ומה היסוד בעולם, אור או חושך? הניסוי פשוט, אם נגיף את התריסים בחדר ביום מואר החדר יוחשך ולא בגלל שנכנס "גל חשוך" נמצא שיסוד העולם חושך שעליו יצרה הקב"ה אור, לכן במטבע התפילה אומרים , "יוצר אור ובורא חושך".
נ.ב. יש לי תחושה שגם רמברנט "אלוף העולם של ציירי החושך והאור" צייר על יסוד שחור.