המרד בצלב הקרס, בקמפיין דינמי ואפליקציה

לפרסום בפייסבוק המרידה בצלב נטו
לפרסום בפייסבוק המרידה בצלב נטו

צלב קרס (2)
צלב קרס (2)

צלב 111
צלב 111

לפרסום בפייסבוק המרידה בצלב נטו
לפרסום בפייסבוק המרידה בצלב נטו

1/4
%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%95%
%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%95%

קמפיין דינמי בוורשה
קמפיין דינמי בוורשה

יומי עייני ממייסדי 8200
יומי עייני ממייסדי 8200

%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%95%
%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%95%

1/20

פרופ' ישראל גוטמן מורד בצלב הקרס "זה רעיון טוב"

דרושים משקיעים ו/או תורמים לאפליקציה שתילחם באנטישמיות הגואה עם אפשרות הנצחת נספי השואה

Screen%2520shot%25202012-04-16%2520at%25
Screen%2520shot%25202012-04-16%2520at%25

big-hol-app-image צלב קרס חדש
big-hol-app-image צלב קרס חדש

Screen%2520shot%25202012-04-16%2520at%25
Screen%2520shot%25202012-04-16%2520at%25

1/2
1 ביטול צלב קרס .jpg

תתעוררו בשנת 2018, 1879 אירועים אנטישמיים בארה"ב, מספר הנפגעים עלה ב- 105% לעומת 2017 ב- 2019 המגמה החריפה 

Dynamic Campaign - Draw me a path to Hope over the Swastika App

The path to Hope,   להדפסה המרד בצלב הקר

The rebellion against the swastika - Ofer Aloni