top of page

החדר בריחה היחידי בארץ שנחשף בחדשות בטלוויזיה בארה''ב, הקישור לחדשות בסוף עמ' זה

חדר בריחה - גטו בריחה, היסטוריה, מדע, אמנות

637266105987623379.jpg

חידוש עולמי ייחודי, חדר בריחה - "גטו בריחה" מייצג היסטורי, אמנותי מאתגר, במיני מוזיאון...

נפתח לציבור "גטו בריחה" שיתן לכם את תחושת הבדידות ויניע את הרצון לחיבור חברתי.
הגטו בריחה בנוי מעיצוב אמנותי, סאונד המזכיר נשכחות - רכבות, והקראה מיומנה של אנה פרנק וצוואתה של שרנקה -
מעוררת מרד גטו וורשה.

חדר בריחה זה נועד לזכר שיטת הגטו הנאצי – הטמעת תחושת הבדידות, כשברקע השאלה המתבקשת איך יוצאים מגטו הבריחה? והאם קיים גטו מנטלי המבודד אותנו על מה שהיה?

שלל חידות מניעות את המבקר: 1. מה מטרת הגטו? 2. האם ניתן להתרגל לרע? למה העולם שתק? 3. מה ההגדרה של הישרדות? 4. למה העולם שתק אז והיום? 5. מה ההגדרה של הצלחה? ועוד... רק בציון עובר, תקבלו את צופן התקווה שיוציא אתכם מהגטו.