הרני לאשר כי מוכר לי ר' עפר אלוני נ"י ששימש כיו"ר המועצ"ד של העיר עמנואל מטעם הרב שך ולימד בישיבת הדרום ברחובות, עפר קרוי ע"ש הכינוי המחתרתי של דודתו (שרנקה – עפרה בפולנית) שמה המלא היה ע"ש שתי האימהות  רחל לאה  זילברברג קופיטו, מעוררת ומורדת גטו וורשה. בינואר 1942 שרנקה מסרה את ילדתה מאיה  בוילנה, במסירות נפש עילאית, וחזרה לגטו וורשה, הנצור בנאצים, למען כלל ישראל לשתי מטרות:
א.    להעיד על הרצח השיטתי של היהודים שהחל בפונאר – וילנה.
ב.    לעורר את המרד האזרחי הראשון כנגד הנאצים, שניזון מהמסר היהודי "כאיש אחד בלב אחד".
רחל לאה – שרנקה נהרגה ונישקה בידה במרד ושמה חקוק במצבה ברח' מילא 18 – בונקר המפקדה של המרד בוורשה. אני ממליץ בחום לעזור לעפר אלוני, בתמיכה רוחנית וכלכלית במציאת בת דודתו מאיה, וכן לפרסם את הסיפור באמצעים שעפר מבין בהם, כדי להנציח את מרד גטו וורשה – המרד האזרחי הראשון כנגד הנאצים, שניזון כאמור מהמוסר היהודי, שהרי זה קידוש שם שמים.

בברכה כהנים באהבה

הרב שמחה הכהן קוק

הרב שמחה הכהן קוק, הרב הראשי ואב"ד רחובות

ההמלצה לעזרה בחיפוש בתה של מורדת מרד גטו

וורשה  והארת הסיפור האמיתי היהודי של המרד.