תרומה לפדיון שבויים למציאת מאיה שלא מודעת למוצאה היהודי
בחר סכום לתרומה:

"ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבויים" רמב"ם, הלכות מתנות