top of page

“לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים" (קהלת) עת לפרוץ ועת להצטנע (עפר)

"Sleazy Elegant"  - "אלגנטי מפוקפק", כי הניגוד מעורר…

הפילוסופיה שבאופנה סליזי אלגנט

מאת: בעילום שם (כי זה מעורר יותר :)

משהו על האופנה והרבה על החיים....

 

המטרה - כמו בכל תחום בחיים, שאלת השאלות, איך מעוררים מתרדמת ההרגל של חיי השעה האפורים, בעולם של עשרות אלפים מסרים ביום?

 

הדרך - אם את יורדת במדרגות עם לבוש "חפיף" בדרך אל פח הזבל, צעדייך פזיזים ביחס לאלה על השטיח האדום בשמלת המעצבים, למה? כי  התנועה החיצונית משפיעה על הפנימית… ונכון גם ההפך…

על קומת האדם הבאה לידי ביטוי באופנה - פעם היו רוכבים על סוסים עם עגלות מבוסטון לניו-יורק ומגיעים סחוטים מהדרך, היום האדם יורד מהטיסה לבוש בחליפה. האם הציוויליזציה תרמה לקומת האדם במובן הרחב של המילה?

"סליזי אלגנט" מבחן אמריקאי על הפילוסופיה של האופנה

bottom of page