top of page

רכוש את הספר "הסר שטן מלפנינו
ומאחורינו" החל מח"י שקלים למציאת מאיה

לפניכם שלוש אפשרויות לרכישת הספר ולתרומה למציאת מאיה. מי שיתרום ח"י שקלים (פלוס דמי משלוח 10 ש"ח) למציאת מאיה יקבל את הספרון "הסר סטן מלפנינו ומאחורינו", מצ"ב מספר עמודים בהמשך, לעיונכם.

Donations from abroad:

Ofer Sarenka

IBAN: L800204340000000107349  

תרומה דרך פיי-פאל:

להעברה לחשבון בארץ:

בנק המזרחי - 20  סניף 434 

מ.ח. 107349 ע"ש עפר שרנקה אלוני

כריכה הסר שטן פנים ואחור - Copy.jpg
כריכה הסר שטן פנים ואחור - Copy.jpg
כריכה2 - Copy - Copy.jpg
ספר - Copy - Copy.jpg
ספר3 - Copy.jpg
ספר2 - Copy.jpg
ספר5 - Copy.jpg
ספר4 - Copy.jpg
כריכה3 - Copy - Copy.jpg
ספר27.jpg
bottom of page