top of page

היסטוריה מצונזרת

האבסורד הזועק לשמיים

פרופסור דינה פורת - ההיסטוריונית הראשית של "יד ושם" כתבה בספרה (לפני קבלת תפקידה) "מעבר לגשמי" ששמות לוחמי מרד גטו וורשה צונזרו מטעמים פוליטיים, אך כשפניתי אליה עם מציאתי, קטעי ספרים  ואף עדה חייה ,היא התעלמה עד היום... למה? כי יש עליה לחצים פוליטיים לא לספר את הסיפור האמתי של מרד גטו וורשה...סיפור שצונזר 70 שנה!  וכל זאת  למרות שפרופ' באאור הסכים איתי שאחד הדברים החשובים של המרד זה שמות הלוחמים (שלא ידועים מלבד מרדכי אנילביץ') ופועלם... אני מאשים בזאת  שבגלל צינזור אכזרי זה של  שרנקה, לא מצאתי עד היום את בתה - מאיה...

עמודים מתוך ספר " מעבר לגשמי" של פרופ' דינה פורת- ההיסטוריונית הראשית של "יד ושם"

bottom of page