top of page
איפה מאיה

למצוא את מאיה, בת מורדת גטו וורשה 

זה היה מונח כאבן שאין לה הופכין במשך 69 שנים, אוצר היסטורי אישי חברתי - "צופן התקווה", בתיבה מתכתית ישנה, שחוקה ואדומה "מסומק ההיסטוריה המבישה" מתקופת מלחמת העולם השנייה, ונמצא בת"א,בפברואר 2012.

מה הכיל האוצר? תוכן מצמרר של מכתבים וצילומים הקשורים בתקווה, שהיא היסוד לקיומנו, כי אדם ללא תקווה חשוב כמת, בכל השפות בעולם. 

מוצא האוצר הוא סופר ויוצר, שעוסק ועסק, ללא מודע, בנושא התקווה כמעט כל חייו. המוצא עפר, קרוי ע"ש דודתו עפרה, שרנקה בפולנית - עופרה, כותבת המכתבים אשר כתבה לאחותה, אימו של עפר, והמצולמת בצילום נדיר עם מרדכי אנילביץ' מפקד מרד גטו וורשה.

מצילום זה נוצר אחד הסמלים המוכרים של מורשת השואה והגבורה, האנדרטה "בדמייך חיי" של הפסל נתן רפפורט בוורשה, שקיבל את הצילום מרות אחותה של שרנקה ואמו של עפר. האנדרטה נחצבה באבן שחורה שתכנן אדולף היטלר לפסל בה את שער הניצחון. באנדרטה רואים בחזית את מרדכי אנילביץ' ומאחוריו אישה האוחזת תינוקת, האם זו שרנקה, דודתי שאני קרוי על שמה, האם היא זו שנתנה השראה לפסל, ביחד עם מרדכי אנילביץ', מפקד מרד גטו וורשה?

ו/או אז התחילה להתבהר התמונה הקבוצתית עם האישה – שרנקה, שהייתה הרוח האמיתית של המרד, במכתביה היא כתבה שנולדה לה בת בשם מאיה, שנמסרה לחזקת אחרים, ועדיין לא נמצאה.

עפר: מה שאני יודע על מאיה, זה שהיא נולדה ב 22 בפברואר 1941 בוילנה, למשה קופיטו ולרחל שרנקה זילברברג.

בינואר 1942, שרנקה החליטה למסור את מאיה ולחזור לגטו הנצור לשתי מטרות, האחת - לספר על הרצח השיטתי של הנאצים, והשנייה - לעורר את המרד. היא מסרה את בתה מאיה לרופאה, בבית לילדים עזובים בוילנה, תחת השם ידוויגה סוגאק, ומאז נעלמו עקבותיה של מאיה בת המורדים. בבקשה שתפו סיפור זה כי חזקה ששום בת קול לא חוזרת ריקם כי "עוף השמיים יוליך את הקול".

תרומות

לפניכם שלושת האופציות לתרומה למציאת מאיה. מי שיתרום החל מח"י שקלים למציאת מאיה יקבל את הספרון "הסר סטן מלפנינו ומאחורינו".

Donations from abroad:

Ofer Sarenka

IBAN: L800204340000000107349  

תרומה דרך פיי-פאל:

paypal-donate-button.png

להעברה לחשבון בארץ:

בנק המזרחי - 20  סניף 434 

מ.ח. 107349 עפר שרנקה אלוני

מכתב הרב קוק וברית עולם

המלצות בכיוון השעון: הרה"ג שמחה הכהן קוק, פרופסור ישראל גוטמן, הרה"ג גדעון שנאור והרה"ג אורי שרקי

שרי עברית נגטיב איפה הילדה סיפור אמיתי.j
על מציאות אין מחלוקת

על מציאות (מלשון מציאה) אין מחלוקת
אך על אסטרטגיה שכלתנית יש... 

על מציאות אין מחלוקת, והעובדות הנושאות סיפור זה יבססו את סיפור מרד גטו וורשה, לראשונה בעולם אחרי 71 שנה של צנזור, כמרד ב"אנשי השכל" האינטרסנטים, ששכחו את הלב שהוא מהות האדם... ו"קימבנו" אותך בשם "היהודי הדרייר", למרות שהמרד נועד לשבור אמירה אנטישמית זו, שנמשכה אלפיים שנה!  כשנתיים אני מנסה לעורר את ספורה של שרנקה , למצוא את בתה מאיה ולחשוף את שמותיהם של לוחמי מרד גטו וורשה - במלים אחרות לספר את הסיפור האמיתי , אך אז העולם שתק וגם עכשיו, מה ההבדל?! הנארטיב שלי מתבסס על: 

222על מציאות (מלשון מציאה) אין מחלוקת.jp

1. המכתבים של שרנקה, שמצאתי בהיסח הדעת 2. הצילום המפורסם של מרדכי אנילביץ' עם שרנקה 3. עדותה של עליזה ויטיס שומרון 4. ציטוטים מספרים של חייקה גרוסמן, עליזה ויטיס שומרון, מלך ניישטט, משה דומב, "ספר הפרטיזנים"... 5. האנדרטה  של לוחמי המרד, בוורשה 6. עדותו של פרופ' ישראל גוטמן  7. המצבה בוורשה בבונקר המפקדה – ששמה של שרנקה חקוק עליה 8. ספרה של דינה פורת- ההיסטוריונית הראשית מיד ושם, המעיד על היסטוריה מצונזרת של לוחמי מרד גטו וורשה ע"י מאיר יערי 9. יד ושם  10. עדותם של פרופ' מתתיהו מינץ ואשתו חייקה

_8 תעודת לידה מאיה.jpeg

המכתב הלידה שמצאנו של מאיה מוילנה

bottom of page